close

sitemap

Introduction

 • Message from Chairman
 • Overview
 • Organization
 • Brief History
 • How to Reach
 • Gate of Love

Programs

 • Multicultural Society Support programs
 • Youth Scholarship
 • Welfare programs for Children with Rare and Difficult-to-Cure Diseases

Information Board

 • Notice
 • Press Room
 • Comments on Events

Participation

 • Cultural Salon
 • Bulletin Board

Multicultural Family Music Broadcasting

 • Chinese Broadcasting
 • Vietnamese Broadcasting
 • Filipino Broadcasting
 • Thai Broadcasting
 • Japanese Broadcasting
 • Mongolian Broadcasting
 • Arabic Broadcasting
 • Russian Broadcasting

ON AIRAODMy moms fairy taleswoongjin foundation

필리핀어 방송

     


Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Filipino Broadcasting

 • 프로그램 소개 Program contents
 • 코너 소개 Introduction of Corners
 • 선곡표 Music list
 • 게시판 Free Board
 • 생활 한국어
 • 엄마나라동화
Sub-Programs Details
Beautiful Korea
(Monday)


[ Kagandahan ng Korea (Lunes) ]

This corner will be sharing informations on Korean traditional culture and beautiful places in Korea famous food and tourist spots also will be introduced, and how to go to those places will be guided. Through this corner, foreigners living in Korea will have a better understanding of the country’s culture and history.

Ipakikila sa bahaging ito ng programa ang tradisyunal na kultura sa Korea, mga magagandang pasyalan at mga bagay-bagay na nagsisilbing kinatawan ng iba’t ibang mga lugar sa bansa. Sa mga lugar na ipakikilala, ipaliliwanag ang kasaysayan, kultura, mga mgagandang pasyalan at mga pagkaing sikat na matatagpuan dito. Magbibigay din ng impormasyon kung paano mapupuntahan ang mga lugar kung magmumula sa siyudad ng Seoul. Sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga dayuhan naninirahan dito sa Korea ang kulturang Koreano.

Voices of Filipinos
(Wednesday)


[ Boses ng Pinoy (Miyerkules) ]

This is the part of the program wherein voices of Filipinos from various sectors such as workers, Korean spouses, students, and so on will be heard. They will be interviewed outside to know their concerns and the ways on how they solved previous problems, how they are facing the current challenges, and how they are planning to overcome obstacles that might come in the future.


Ito ang bahagi ng programa kung saan mapakikinggan ang boses ng mga Pilipinong nagtatrabaho, nag-aaral, mga nakapag-asawa ng Koreano at iba pa hinggil sa mga suliraning kanilang kinakaharap. Sila ay makakapanayam sa bahaging ito upang malaman ang mga paraang kanilang ginawa, ginagawa o gagawin upang malampasan ang kani-kanilang mga inaalala.

Cooking Corner
(Wednesday)


[ Pagluluto (Miyerkules) ]

This corner will introduce the Korean cuisine. Cooking Korean traditional food will be shared for the purpose of making the people understand Korean culture more deeply.

Ituturo sa bahaging ito ng programa ang pagluluto ng iba’t ibang mga tradisyunal na pagkain dito sa Korea para sa mas madaling pag-unawa ng kulturang Koreano.

Invitation through telephone
(Friday)


[ Helow Pinoy (Biyernes) ]

The main purpose of this segment is to reach out to Filipinos all over Korea. Through phone calls, the Philippine DJ will be able to communicate with them. They can share their thoughts and feelings on air despite the distance. Through telecommunications, the Multicultural Family Music Broadcast for Filipinos can be an instrument in establishing deeper connections among Filipino communities in the whole Korea. They can also greet their friends and families not only those who are residing in Korea but also those living in the Philippines and other parts of the world.

Ang pangunahing layunin ng bahaging ito ng programa ay para makapanayam ang mga Pilipino sa iba’t ibang bahagi ng Korea. Sa pamamagitan nang pakikipag-usap sa kanila sa telepono, and DJ ng programa ay magkakaroon ng pagkakataon na sila ay direktang makausap. Maaari nilang ibahagi ang kani-kanilang mga saloobin at nasasaisip kahit sila ay malayo. Dahil sa telekomunikasyon, and Multicultural Family Music Broadcast for Filipinos ay magiging daan sa pagpapalalim ng samahan ng mga Pilipino sa buong Korea. Bukod pa rito, maaari rin nilang batiin ang kani-kanilang mga kaibigan at kapamilya sa Korea, Pilipinas, at kahit saan mang bahagi ng mundo.

Tuklasin ang Korea (Discover Korean Culture)


[ Pag-unawa sa Kulturang Koreano ]

Various topics on culture will be introduced to show differences between korea and the Philipines. This corner aims to help Filipinos adapt to Korean culture.


Iba’t ibang paksang may kaugnayan sa kultura ang ipaliliwanag upang maipakita ang pagkakaiba ng kulturang Pilipino at Koreano. Ang bahaging ito ay naglalayong matulungan ang mga Pilipinong naninirahan sa Korea na mas madaling makasabay sa kulturang Koreano.

Korean language lesson


[ Pag-aaral ng Wikang Koreano ]

Basic Korean language conversations under various situations will be introduced. And then, the DJ will give further explanation on practical application and usage of the conversation.

Matututunan sa bahaging ito ang ilan sa mga ekspresyon na kalimitang ginagamit sa pang-araw-araw na pag-uusap sa Korea. Ang DJ ng programa ay magbibigay ng mas detalyadong paliwanag kung paano sila gagamitin sa praktikal na sitwasyon.