Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

     


Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
A square and a round rice cakes
(SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY)
Summary :
Traditional Vietnamese rice cake story. The sixth king of Vietnam, King "Hong" ordered his 20 sons to bring gifts for their ancestors. Among them prince "Liewu" made a precious rice cake.
Tóm tắt :
Vua Hùng đời thứ 6 của Việt nam truyền cho hai mươi con trai của mình hãy tìm những sản vật quý nhất để dâng lên tổ tiên. Do đó hoàng tử Liêu đã làm ra món bánh quý.
 
Tiyun's thing was returned to Diar.
(CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA)
Summary :
A good boy and a greedy boy were close friends. Diar worked hard for Tiyun, but when Tiyun succeeded in his life, he deceived Diar and even ignored him.
Tóm tắt :
Thiên và Địa là hai người bạn đã cùng sống dựa vào nhau lúc đói nghèo. Địa đã làm việc chăm chỉ để nuôi Thiên học hành, đến khi đỗ đạt Thiên lại lừa dối và quên ơn bạn.
Au Co and Lac Long Quan
(ÂU CƠ,LẠC LONG QUÂN)
Summary :
Myth of Founding of Vietnam. Lac Long Quan who became a man from a dragon, and Au Co who became a woman from a bird gave births to 100 sons. and lived happy forever.
Tóm tắt :

Lạc Long Quân vốn xuất thân là rồng và Âu Cơ vốn xuất thân từ chim, hai người sống vô cùng hạnh phúc và sinh được một trăm người con trai.

Golden Turtle
(CHUYỆN RÙA VÀNG)
Summary :
A golden turtle that helped nation.King Anz Ungbu Ung built a solid castle for his people, but the castle kept on collapsing. Then, a golden turtle appeared and helped the king.
Tóm tắt :
Vua An Dương Vương xây một chiếc thành vững chắc để bảo vệ đất nước nhưng thành cứ lien tục bị đổ. Khi đó rùa vàng đã hiện ra giúp nhà vua.
Son Tinh and Thuy Tinh
(SƠN TINH THỦY TINH)
Summary :
Son Tinh who ruled mountains fought an angry monster of water "Thuy Tinh." Son Tinh won and could control floods of Vietnam.
Tóm tắt :
Sơn Tinh là Thần núi, chiến đấu với cơn giẫn dữ của Thủy Tinh và quỷ nước, cuối cùng đã chế ngự được những cơn hồng thủy.
FirstPrev12NextLast
SEARCH 검색