Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

     


Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
Story of Tach Sanh
(THẠCH SANH)
Summary :
Story of Tach Sanh who became a king. Tach Sanh was an orphan but he was honest and brave. Tach Sanh rescued a princess who was being taken away by an eagle, and finally he became  king of Vietnam.
Tóm tắt :
Thạch Sach vốn là một chàng trai mồ côi sống một mình. Nhờ có lòng dũng cảm và trung thực, Thạch Sanh cứu được công chúa và trở thành vua.
 
Vietnamese New Year
(SỰ TÍCH CÂY NÊU NGÀY TẾT)
Summary :
Story about Vietnamese New Year tradition. Once upon a time, when demons ruled over the world, people with help of Budda, fought against the demons and expeled them forever.
Tóm tắt :
Ngày xửa ngày xưa, vào thời mà quỷ vẫn cai trị loài người, với sự giúp đỡ của Đức Phật, loài người đã thắng quỷ và đuổi quỷ ra khỏi vùng đất của mình.
 
Story of Chuyen Ong
(CHUYỆN ÔNG GIÓNG)
Summary :
Story of Chuyen Ong who defeated foreign invaders. He was an abnormal child who used to sleep all day long. However, when foreign enemy invaded his country, he suddenly grew big and defeated the enemy and saved his country.
Tóm tắt :
Gióng là một đứa trẻ kỳ lạ suốt ngày chỉ ngủ. Nhưng khi đất nước bị giặc xâm lăng Gióng bỗng lớn bổng lên thành một tráng sỹ, đánh tan quân giặc cứu đất nước.
 
Story of Trau Cau
(SỰ TÍCH TRẦU CAU)
Summary :
Love story of brothers and a couple. Twin brothers and the elder brother's wife died to become rock, tree and grape vine respectively. Vietnamese eat Cau fruits and Trau leaves to commemorate them.
Tóm tắt :
Hai anh em sinh đôi và vợ người anh chết đi, biến thành tảng đá, cây trầu và cây cau. Để nhớ đến câu truyện này người Việt nam đã sinh ra tục lệ ăn Trầu Cau.
Story of Tam ad Cam
(TẤM CÁM)
Summary :
A story of stepmother and kind-heared daughter. Tam lived hard life as her stepmother always annoyed her. At last she became to marry a king and lived happily ever after.
Tóm tắt :
Tấm sống khổ sở vì bị mẹ kế hành hạ, cuối cùng nhờ bản tính hiền lành tốt bụng, Tấm lấy được nhà vua và sống hạnh phúc.
 
FirstPrev12NextLast
SEARCH 검색