Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
제목 CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA
작성일 2010.12.17 조회수 6634


Thiên và Địa là hai người bạn đã cùng sống dựa vào nhau lúc đói nghèo. Địa đã làm việc chăm chỉ để nuôi Thiên học hành, đến khi đỗ đạt Thiên lại lừa dối và quên ơn bạn.
목록