Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
제목 ÂU CƠ,LẠC LONG QUÂN
작성일 2010.12.17 조회수 8945


Lạc Long Quân vốn xuất thân là rồng và Âu Cơ vốn xuất thân từ chim, hai người sống vô cùng hạnh phúc và sinh được một trăm người con trai.

목록