Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
제목 CHUYỆN RÙA VÀNG
작성일 2010.12.17 조회수 6703


Vua An Dương Vương xây một chiếc thành vững chắc để bảo vệ đất nước nhưng thành cứ lien tục bị đổ. Khi đó rùa vàng đã hiện ra giúp nhà vua.
목록