Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

베트남어 방송

Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Vietnamese Broadcasting

  • 프로그램 소개 Mục đích của chương trình
  • 코너 소개 Giới thiệu chương trình
  • 선곡표 Bảng chọn bài hát
  • 게시판 Bảng Tin
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화
제목 SƠN TINH THỦY TINH
작성일 2010.12.17 조회수 7178


Sơn Tinh là Thần núi, chiến đấu với cơn giẫn dữ của Thủy Tinh và quỷ nước, cuối cùng đã chế ngự được những cơn hồng thủy.
목록