Multicultural Family Radio Broadcasting Chinesse Vietnamese Filipino Thai Japanese Mongolian Arabic Russian

Philippines Broadcasting

다시듣기 다시듣기     


Home > Multicultural Family Music Broadcasting > Filipino Broadcasting

  • 프로그램 소개 Program contents
  • 코너 소개 Introduction of Corners
  • 선곡표 Music list
  • 게시판 Free Board
  • 생활 한국어
  • 엄마나라동화

1. About our program

The Philippines Family music Radio Broadcasting is offered for filipinos
living in Korea with Korean spouses and their children.
The Philippines Family Radio Broadcasting delivers music, news and
information about the Philippines and Korea and multicultural families
living in Korea. Listeners can also learn Korean and have a better
understanding of Korean culture. We hope our programs will help you
overcome being homesick and get more out of life in Korea.

The Philippines Language Multicultural Family Music Radio is a broadcast program for Filipinas married to Koreans and other Filipinos living in Korea. Various news and information about the Philippines, Korea and multicultural families, basic Korean language lessons corner and Korean culture segment entitled ‘Tuklasin ang Korea’ are featured in the program. It will give strength to the listeners to ease the feeling of missing home

2. DJ Maria Genevie T. Vergara (Gennie Kim)

Hello everyone. I am very happy to inform you that a radio broadcasting program for the Filipino living in Korea as well as to those who want to come here in Korea has been launched. I am very pleased to be apart of this first and only program for the Filipinos living in Korea.
The radio program delivers the most recent news and information for you whereas allow you to learn Korean culture and language in a way that you will find quite easy. In addition, it also play Original Pilipino Music. I hope you enjoy this program. I am DJ Gennie. Thank you.

Kamusta po Kayong Lahat , Ako po nakapasaya upang ipaalam sa inyo na ang isang radyo pagsasahimpapawid ng programa para sa mga Pilipino na ninirahan sa Korea pati na rin sa mga nais pumunta dito sa Korea ay inilunsad .
Ako po ay labis nasisiyahan na maging bahagi ng pinaka unang programa para sa mga Pilipino na nainirahan sa Korea.
Ang programa sa radyo na inhahtid ang pinakabagong mga balita ay impormasyon para po sa inyo at kung saan ang matutunan ang wikang Koreano at kanilang pangunahing kultura at bilang karadagdagan mga Awiting Pinoy ang ating mgamapapakingan . Ako po ay umaasa na masisiyahan po kayo sa programang ito .
Ako po si DJ Gennie Kim ang inyong lingkod.
Maraming Maraming Salamat Po, Pagpalain tayo Diyos.